Hidegkúti Nyári Szabadegyetem – 1. rész

ERKÖLCS VAGY ETIKA? – MI IS AZ AZ ETIKA?

Ha egy művészeti alkotáshoz – legyen az zenei, vagy képző/vizuális művészeti vagy irodalmi – valamilyen formában közelebb szándékozunk kerülni, akkor igen bölcsen tesszük, ha előzőleg nem csak a műről, az alkotóművészről, az alkotás interpretációjáról, valamint a művel kapcsolatos egyéb körülményekről tájékozódunk, hanem arról is, hogy minderről ki tájékoztat, orientál minket.

Ez, mint definiálási és eszmetörténeti jelleggel indító, tisztázási igény merülhet fel bennünk.

Idén ősszel is, megrendezzük a KLEBELSBERG KUNO NAPOK 2022’-at.

A zenétől a képig, mint kommunikáció II.” címmel, 2022. november 11 – 13 között, a zenedrámától – a drámán, prózán és a lírán át – a képdrámáig, avagy a kortárs magyar művészeti alkotásokig a „Hit, Remény, Szeretet jegyében

szervezzük a művészeti/kulturális eseménysorozatot.

A rendezvénysorozaton kitüntetett figyelemmel szeretnénk megemlékezni, és így felhívni arra a figyelmüket, hogy száz évvel ezelőtt, 1922/23 fordulóján indult útjára a Napkelet konzervatív művészeti folyóirat Klebelsberg Kuno ösztönzésére és támogatásával.

Ebből az alkalomból„100 éves a Napkelet: Klebelsberg Kuno máig felejtésre ítélt folyóirata”címmel emlékülést tartunk, tudományos – szakmai fórum keretében emlékezünk.

A több napos művészeti/kulturális esemény programjai, illetve azon belül, immár hagyományainknak megfelelően a szakmai fórumon, művészetpedagógiai, művészetszociológiai, művészetpszichológiai, művészetfilozófiai/etikai kérdések, illetve témák a klebelsbergi szellemi megközelítés örökség jegyében születnek meg.

A Hidegkúti Hírekben jelentkező Hidegkúti Nyári Szabadegyetem gondolata pedig az ősszel megrendezésre kerülő szakmai fórum felvezetését szolgálja. Ugyanakkor bevalljuk (a nyári uborkaszezont kihasználva), hogy ennek során a tisztelt, és talán nem is kevésbé e területek iránt érdeklődő, kedves olvasóinkat meg szeretnénk ismertetni a Klebelsberg Emléktársaság évközi, előzetes szakmai munkájával is, összhangban a Társaság alapító okiratában foglaltakkal. A „Hidegkúti Nyári Szabadegyetem” keretében közreadott írások folytatásokban jelennek meg az „Erkölcs vagy etika? – Mi is az az etika?” – problematika, kérdések körbejárásával, mintegy a korabeli Napkelet konzervatív művészeti folyóirat szellemiségét is követve.

Elsőként a kérdések megválaszolásához, mármint ahhoz, hogy a következőkben hozzáfogjunk a fentiek értelmezéséhez, immár meg kell határoznunk a kezelhetőség és a felhasználhatóság érdekében, az elmélet és a gyakorlat szintjén is azt hogy; mi is az az etika? Mégpedig azért mert napjainkban, számtalan módon és formában érintjük, érintkezünk e kérdéssel, illetve problémakörrel, különösen a társadalompolitika világában.

Hiszen fontos azt látnunk, hogy először elméleti szinten kell magunkban tisztáznunk a jó alapelveit és az etika irányelveit ahhoz, hogy azok a gyakorlat síkján hasznosulni is tudjanak, melyek szerint alkalom adtán tudunk helyesen cselekedni. Minden szellemi örökség követésének, így a jónak, mint esztétikai/etikai iránynak a példakövetésére azért van szükség, azért van értelme, mert annak ismerete mindenki számára előnyös. A művészeti alkotások pedig tanító, nevelő célzat mellett születnek meg, a művészi indíték során.

Tehát; az etika a filozófiának az a része, amely az emberi cselekvés értékét tanulmányozza. Az ember meg akarja érteni a környezetéből jövő hatásokat, majd aszerint reagál ezekre, – cselekszik –, ahogy tudata azokat megértette és értékelte. Hogy mi teszi azonban a cselekvést értékessé? Mik a legértékesebb cselekvések ismertető jelei? Milyen elvek szerint kell eljárnunk, hogy megközelítsük a legértékesebb cselekvés eszményét? Ezekre a kérdésekre ad az etika módszertani, gyakorlati útmutatást, hogy a mindennapok útvesztőjében segítségünkre legyen önmagunk és embertársainkkal való kapcsolatunk jobbítására.

A tanácsok közül itt a legelején azt az általános tézist emeljük ki, miszerint; A cselekvés az egyén akaratának megnyilvánulása kell, hogy legyen!

Hogy az etikai tartalom az adott szituációban, a magatartásban, mennyiben van jelen, annak eldöntéséhez vizsgálni kell a cselekvés formáit. A cselekvésnek három formája van; szándékos, tudatos és céltudatos. Szándékos akkor, ha nincs külső vagy belső kényszer, mint indító ok. Tudatos akkor, ha az egyén tudja, hogy ő maga hajtja végre a tettet és annak következményéért felelős is (nem olyasmi történik vele, amiről nem tehet). Céltudatos, ha a cselekvő egyén saját akaratát hajtja végre egy cél érdekében. Cselekvésként ez, csak akkor értékelhető, ha az szándékos, tudatos és céltudatos.

Ha meg akarjuk állapítani, hogy a cselekvés etikus (erkölcsös) vagy etikátlan (erkölcstelen), akkor további vizsgálatot kell folytatnunk arra vonatkozóan, hogy mire irányul a cselekvés (a célról) és miért történik a cselekvés (az okáról). A cél az, amire akarati tevékenységünk irányul, amire törekszünk, amit meg akarunk valósítani. Az ok az, ami a cselekvést közvetlenül kiváltotta. Általános szabályként megjegyzendő, hogy a cselekvés kitűzött célja a végrehajtott tett akkor is értékes marad, ha nem sikerül megvalósítani a kitűzött célt!!!

Arisztotelész szerint az etikus cselekedet az, ami a jóra irányul: „a jó az, ami mindennek a célja.” Tehát; a cselekvés célja a jó megvalósítása. A jó pedig a léleknek erény szerinti tevékenységében nyilvánul meg. Az erény olyan lelki alkat, melynek folytán az ember nemcsak jóvá lesz, hanem tevékenységét jól is végzi (a lelki alkaton azt értjük, aminek folytán az érzelmekkel szemben helyesen vagy helytelenül viselkedünk). Platón négy sarkalatos erényt különböztet meg: bölcsesség, igazságosság, bátorság, mértékletesség, melyek később az egész 2000 éves európai, görög-keresztény gondolkodást meghatározták. Ismeretes, hogy keresztény alapú európai kultúránk etikai gondolkodásában – mint ahogy azt Aquinói Szent Tamásnál fogjuk látni – a négy sarkalatos erény mellett domináns szereppel bír maga a hit megléte is.

A Hidegkúti Hírek Pesthidegkút életével, helytörténetével, kulturális eseményeivel és közéleti témákkal foglalkozik.

Írja be a keresőszót fentre és nyomja meg az entert a kereséshez. Az ESC megnyomásával tudja a keresést megszakítani.

Vissza a lap tetejére

Ez a weboldal a felhasználói élmény javítása, valamint a zavartalan működés biztosítása érdekében sütiket (cookie-kat) használ. A sütik kikapcsolása a böngésző beállításaiban lehetséges.

View more
Cookies settings
Elfogadom
Adatvédelmi és Cookie szabályzat
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: http://www.hidegkutihirek.hu.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások
Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.
Média
Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik
Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év. Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt. A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek. Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.
Más honlapokról származó beágyazott tartalmak
A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat
Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot
Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára. A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Kapcsolati adatok

Hidegkúti Hírek
Kiadja: Új Hírek Média Korlátolt Felelősségű Társaság
1137 Budapest Katona József utca 6. 2/24
Kiadásért felel: Dr. Gór Csaba Gyula
Lap menedzser: Dr. Erdősi Károly, Küller András
Főszerkesztő: Dr. Erdősi-Boda Katinka
E-mail: info@hidegkutihirek.hu
Save settings
Cookies settings