Szomszédunk, Pitti Katalin

Előző írásunkban ígértük, hogy közreadjuk a régi nyomtatott Hidegkúti Hírekben megjelent Pitti Katalinnal készült interjút. Fogadják szeretettel:

A dér fehér csipketakarója beborította a tájat. Csúszkáltunk a havas hidegkúti utcákon. A bágyadt napsütésben valahol a dombok tövében látni véltük a gercsei templom körvonalait. Csend és békesség a még érintetlen tájon. Kislányommal mégis Izgatottan kerestük a házat, Pitti Katalin, a világhírű operaénekes hidegkúti otthonát. Eszter néni, Pitti Katalin édesanyja szíves szóval invitált, miután lecsillapította a csöngetésre felvonuló kutyahadat. Bent a meleg otthonban ugyanaz a béke és nyugalom. A kandalló előtt hintaszék várja a pihenni vágyót, az édesanyja frissen sült gesztenyével kínál. Észre sem vettük, hogy az ófalui templomban elütötték már régen a delet, úgy belefeledkeztünk a múltidézésbe, az operaénekes pálya és az egyéni életút gyönyörűséges-gyötrelmes rejtelmeibe. Égi és földi dolgokról beszélgettünk, gyermekkorról, anyaságról, férjekről, művészetről, tartást, erőt nyújtó Isten-hitről.

– A negyedik karácsonyt töltöttük itt, Pesthidegkúton – kezdte Pitti Katalin. A sorsom úgy hozta, hogy mióta férjhez mentem Wolfhard von Boeselager német báróhoz, két ország között ingázom. Amikor hazajövök, szeretnék minden kötelezettségemnek eleget tenni, mert nagyon fontosnak tartom, hogy ahol számítanak rám, ahová hívnak, oda elmenjek. A férjem ötlete volt, hogy keressünk egy házat, költözzön össze a családom, hogy itthon együtt legyek szeretteimmel.

– Hogyan kerültek éppen ide, erre a történelmi helyre, hiszen a középkorban idáig húzódhatott Gercse község.

– A történet meglehetősen prózai. Róttuk a kerületet, egyik hirdetés a másik után. Emlékszem, már besötétedett, mire a téli estén ideérkeztünk. Kedvesen fogadott a mikrokertészettel foglalkozó Hegedűs család. Bár látszott, hogy sok munka vár még ránk, de a vételár megfelelő volt, így belevágtunk. Összeköltöztünk édesanyámmal, a húgommal és gyermekeivel és a sógorommal. Csak a huszonöt esztendős lányom maradt benn a városban.

– Manapság, amikor a családok széthullanak, Önök összeköltöztek?

– Amikor ez a gondolat megszületett, még nem sejtettük: mindannyiunk életében nagy változást jelent. Még szűk családi körben is nehéz az alkalmazkodás: hogy tekintettel legyünk a másikra, ugyanakkor a saját életünket élhessük. Édesanyámnak volt a legnehezebb. Megriasztotta a mi tempónk, szenvedett ettől a rohanástól és vágyott vissza a magányba. Megbeszéltük, hogy nem kell mindennap főznie, nem kell mindenben részt vennie, csak azt tegye, amihez kedve van. Az étkezőben, a nappaliban találkozunk, de ha egyedül szeretne valaki lenni, elvonul a saját kuckójába. Így jól érezzük magunkat, csak ne kellene annyit utaznunk…

– Még jóformán meg sem telepedett, máris lokálpatrióta hévvel adakozott. A nyáron ünnepeltük, hogy az Óbudai Polgári Társaság és a Pesthidegkút Alapítvány segítségével újjáépülhetett a gercsei templom. Az újjászentelés évfordulóján ebben a templomban énekelt.

– Aznap délelőtt volt a húgom esküvője az ófalui templomban. Lajos atya megkért, nem jönnék-e át délután. Férjemmel együtt átsétáltunk. Megérintett bennünket a szinte még érintetlen táj varázsa, a templombelső puritán szépsége. Ide el kell zarándokolni a hívő embernek.

– Átélt keresztény hite lényéből sugárzik. Amikor Ave Mariát énekel, szinte megemelkedik, aki hallgatja, mintha nem is ezen a földön lenne.

– Mindig hívő ember voltam, igazi eszmélésem úgy tizennyolc esztendős koromra tehető. A zenével való közelségből teljesedett ki úgy igazán kapcsolatom az Istennel, ezáltal mélyült a hitem. A nagy géniuszok nem alkothatták volna meg műveiket, ha nem vezérelte volna őket Isten. Meggyőződésem, hogy Isten mindenkiben jelen van, csak nem mindenki veszi a fáradságot, hogy megkeresse, hogy főt hajtson neki. A zene, a természet … olyan csodálatos dolgokkal vagyunk körülvéve, amire ebben az iszonyatosan rohanó, eltorzult értékrendű világban kevesen figyelnek oda. Pedig tönkremegy a föld, a világmindenségnek ez a része, ha az emberek nem állnak le a nagy hajszával, ha nem fordulnak Isten felé. A gondolkodó ember felelőssége, hogy megmutassa ezt az utat.  

– Elég erőt, energiát érez minderre?

– Bizonyos vagyok benne, hogy küldetéssel jöttem a világra, miként a többi társam is. Az én földi ajándékom az éneklés. Mindig arra törekszem, hogy az ének technikáját tökéletesen elsajátítsam. így, amikor a nyilvánosság elé lépek, csak azzal törődőm, hogyan közvetítsem a mondandót, a gondolatiságot, amiért íródott. Aki képes az én hullámhosszomon felemelkedni, velem együtt repülni, abban a pillanatban elfelejti a gondjait és talán nyugodtabban kezdi a másnapot. Hivatásommal együtt jár az állandó készenlét. Amikor fölmegyek a színpadra, az a beteljesülés folyamatának utolsó stációja. Minden alkalommal újat kell létrehozni. Számomra ugyanaz a szerep mindig más és más. Mert miként változik az ember, úgy élem újjá a művet. Ha kinyitjuk a szívünket, új energiákkal töltődünk fel, ez ad erőt, hogy szolgálni tudjuk az ügyet, teljesíthessük a ránk mért küldetést, amiért ide küldettünk a földre.

– Nagyívű pályafutásának huszonöt éves jubileumát ünnepelték karácsony előtt az Operaházban. A magyar opera színpadán indult, csodálatos sikerei voltak a nagyvilágban – Németország, Japán, Amerika operaszínpadain aratott sikert -, mégis itthon van az operarajongók nagy örömére.

– Kisleány korom óta mindig énekelek. Szentesen voltam kisiskolás, már akkor mondogatták, hogy különleges a hangom. Úgy emlékszem, hogy amikor Petőfi Füstbe ment terv című költeményét tanultam, édesapám elmagyarázta, hogyan formáljam képpé a szavakat, mintegy belső monológként jelenítsem meg. Boldogság volt így szavalni. Aztán 1961-ben a fővárosba költöztünk. Szüleim nehéz sorsa meghatározta az életünket. Édesapám a háború előtt kadétiskolába járt, a háború után földönfutóvá lett a családja. Édesanyám szüleit az oroszok tömegsírba lőtték. A társadalom kivetettjei, a két „klerikális család” így találkozott össze. A fővárosban segédmunkásként vállaltak munkát a Pálma. Gumigyárban. A Köztársaság téren laktunk, iskolába menet az Erkel Színház művész-bejárója előtt vitt el az utunk. Még álmodni sem mertem, hogy átlépem valaha is az ajtaját. Húgommal együtt, két kis vidéki lányként nagyon magányosnak éreztük magunkat az osztályban. Tanítóim azonban felfigyeltek rám, Magdi néni, a színjátszó kör áldott jó vezetője, Ida néni, az énektanárnőm, szerepeltettek, biztattak. Aztán a Madách Gimnáziumban is kiváló szaktanárok egyengették az utamat. Szolga László énektanárnak köszönhetem, hogy a pályára kerültem. Megjegyzem, amikor a rádió kórusába jelentkeztem, azért nem vettek fel, mert túl erős volt a hangom. Borgulya András zeneszerzőtől megkaptam Sík Olga telefonszámát. Ő megdicsért, hogy nagyon szép a hangom, de intett, ez a pálya nagyon nehéz. Még hozzátette: -Látom sűrű a szemöldököd, ez nagy akaraterőről árulkodik! Az ő tanácsára egész nyáron szolfézst tanultam, negyedikre felvettek a konzervatóriumba.

– Innen már egyenes Út vezetett a Zeneakadémiára.

– Nem, édesapám hallani sem akart a művészpályáról, s amikor ellentmondtam, elküldött otthonról. Csakhogy ez hajtóerő volt. Imádkoztam, hogy sikerüljön, hogy bizonyíthassak. Még a főiskolára jártam, amikor Barbarámat vártam. Apjától, Kovács Pétertől hamar elváltam. Szüleim nagyon örültek az unokának, én is boldog voltam. A főiskolát kiváló eredménnyel végeztem, jól indult a pályám, de állandóan kerestem a párom, aki elfogad a gyermekemmel együtt. Többször férjhez mentünk és többször elváltunk. Csak a munka és a munka, nem jártam társaságba, így a kollégák lettek a partnereim. Későn jöttem rá, hogy sem Leblanc Győző, sem Begányi Ferenc – bármennyire is szerettük egymást – nem örültek a színpadi sikereimnek.

– Ha asszonysorsa sokáig nem is volt szerencsés, a pályán szép utat járt be. A főiskolán opera tanszakra járt, még ez időben megkapta az első nagy szerepet Verdi Othellojának Desdemonaját, s egy csapásra megismerték.

– Igen, a filmet a zenés tévészínház mutatta be, Ferencsik János vezényelte, ő vezette a zenei felvételeket is. Simándy József volt Othello, Melis György Jágó, s engem, a főiskolás leánykát választottak Desdemona szerepére. Majd összeroppantam a nagy feladat alatt. Hál’ Istennek Patkó József tanár Úr, Péter Szabó Anikó nagyon sokat segítettek. Aztán 1976-ban a lipcsei Bach versenyen második lettem. Egymás után kaptam a szép szerepeket – Sybill, Hoffmann meséi, Traviata, Turandot, Manon Lescaut, a dalestek. A külföldi utak – Bécs, Németország, Amerika Japán – külön élménnyel töltöttek el. Úgy érzem, a pályámon még mindig úton vagyok. A tokiói utamon újjászületett Violettám. Még mindig tanulok, képes vagyok új művészi élményekkel töltekezni.

– Úgy fogalmazott, hogy 1994 óta más minőségben éli az életét, amióta feleségül ment Boeselager báróhoz.

– Ő nagy tudású, csodálatos ember. Minden igaz, amiről a pletyka szól: hogy Németországban csodálatos kastélyban élünk, de nem ez a fontos. Azt már kevesen tudják, hogy első felesége magyar származású volt. Fényes Csilla hazánkban a Máltai Szeretetszolgálat létrehívója volt. Jótékonysági esten ismerkedtem meg vele, ahol a Tolcsvay testvérek Magyar miséje volt a fő műsorszám. (Az égi hangot Tolcsvay László nekem írta.) Csilla meghívott minket Németországba, nála laktunk a kastélyban, templomokban énekeltünk, csodálatos napokat töltöttünk ott, de a báróval nem is találkoztunk. Csilla nagybeteg volt, s amikor távozott az élők sorából, a Kongresszusi Központban egy újabb jótékonysági koncerten Csilláról megemlékeztem. A gyerekeivel halála után is megtartottam a kapcsolatot. S aztán jött a báró és egymásba szerettünk. Ez az igaz történet, ha nem én élem át, nem hiszem el.

Pitti Katalin jelenléte az operaéletben ünnep. A huszonötödik évfordulón hosszú tapssal ünnepelték. De ez csupán pillanatnyi megállás volt. A művészi pályaív egyre erőteljesebben szárnyai.

Erdősi Katalin

info@hidegkutihirek.hu | + bejegyzések

A Hidegkúti Hírek Pesthidegkút életével, helytörténetével, kulturális eseményeivel és közéleti témákkal foglalkozik.

Írja be a keresőszót fentre és nyomja meg az entert a kereséshez. Az ESC megnyomásával tudja a keresést megszakítani.

Vissza a lap tetejére

Ez a weboldal a felhasználói élmény javítása, valamint a zavartalan működés biztosítása érdekében sütiket (cookie-kat) használ. A sütik kikapcsolása a böngésző beállításaiban lehetséges.

View more
Cookies settings
Elfogadom
Adatvédelmi és Cookie szabályzat
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: http://www.hidegkutihirek.hu.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások
Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.
Média
Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik
Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év. Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt. A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek. Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.
Más honlapokról származó beágyazott tartalmak
A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat
Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot
Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára. A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Kapcsolati adatok

Hidegkúti Hírek
Kiadja: Új Hírek Média Korlátolt Felelősségű Társaság
1137 Budapest Katona József utca 6. 2/24
Kiadásért felel: Dr. Gór Csaba Gyula
Lap menedzser: Dr. Erdősi Károly, Küller András
Főszerkesztő: Dr. Erdősi-Boda Katinka
E-mail: info@hidegkutihirek.hu
Save settings
Cookies settings