Pünkösd és csíksomlyói búcsú

Borítókép: a pünkösd ábrázolása a Rabbula-szentírásban (Kr.u. 586)

A pünkösd szó a görög pentekoszté, azaz az ötvenedik szóból származik. Pünkösd a Szentlélek eljövetelének ünnepe, Jézus feltámadása utáni, a húsvét után következő 50-ik napon.

Jézus mennybemenetele előtt megígérte tanítványainak, hogy elküldi hozzájuk a Szentlelket. Az apostolok cselekedeteiben így szerepel:

megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, s egész Júdeában és egész Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig.

Az apostolok cselekedetei

A várakozás napjaiban az apostolok és a tanítványok együtt voltak, imádkoztak. A megígért Szentlélek azon a napon leszállt a tanítványokra, betöltötte őket kegyelmével, hogy képessé váljanak Jézus Krisztus missziós parancsának tejesítésére. Ők ezek után különféle nyelveken kezdtek beszélni. Péter apostol prédikációinak hatására sokan megtértek, ekkor alakult ki a keresztény ősegyház. Apostolok cselekedetei:

„Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy ahogy a Lélek szólásra indította őket. […] Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés,mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. […] Péter beszélni kezdett és elmagyarázta, hogy amit látnak, az a próféciák beteljesedése, és ezt mondta: „Tudja meg hát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy az Isten azt a Jézust, aki ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Krisztussá tette. E szavak szíven találták őket. Megkérdezték Pétert és a többi apostolt: Mit tegyünk hát, emberek, testvérek? Térjetek meg, felelte Péter , és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűnei bocsánatára. És megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert az ígéret nektek és fiaitoknak szól, meg azoknak, akiket, bár távol vannak, meghívott a mi Urunk, Istenünk. Más egyéb szavakkal is bizonyította ezt, és buzdította őket: Meneküljetek ki ebből a romlott nemzedékből! Akik megfogadták szavát, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy háromezer lélek tért meg.”

Az apostolok cselekedetei

A püspöki szinódus 305-ben rendelte el a Szentlélek galamb, vagy lángnyelvek alakjában ábrázolását, eljövetelének megünneplését. A pünkösd ünnepnapja a húsvét dátumához kötődik.

Több hazai költő írt pünkösdhöz kapcsolódó verseket, így például Balassi Bálint, Benedek Elek, Somogyi Imre is.

Benedek Elek: Pünkösdi Harangok

Csíksomlyói búcsú

A pünkösd megünneplésének kiemelkedő magyar vonatkozású eseménye a csíksomlyói búcsú. Csíksomlyó a magyarság legnagyobb búcsújáró helye.

Csíksomlyó egykor önálló település volt, de 1959 óta Csíkszereda település része. A katolikus székelyek híres Mária kegyhelye, búcsújáró helye. Minden pünkösd előtti szombaton tartják meg a búcsút. 1352-ben már biztos volt itt templom. A gótikus templomot 1442 és 1448 között építették ferencesek a korábbi templom helyén Hunyadi János marosszentimrei győzelmének emlékére Sarlós Boldogasszony tiszteletére. 1350-ben és 1649-ben kápolnát építettek hozzá. Később több ízben ellenségek dúlták fel. A templom romos lett, ezért 1802-ben lebontották és barokk stílusban 1802 és 1824 között újjáépítették. A templom mellett kolostor is épült, ahol 1630-ban középfokú oktatás történt. A jelenlegi kolostor épület 1772 és 1779 között épült. 1444-ben IV Jenő pápa az újjáépítendő, de még el nem készült templom javára adakozóknak búcsút engedélyezett.

A 2022-es csíksomlyói búcsú élő közvetítése

A csíksomlyói kegytemplom legértékesebb szobra a Mária szobor. 1510-1515 között fából készült reneszánsz stílusban. Egyes források szerint hársfából, de volt olyan vizsgálati eredmény, mely szerint az alapanyag a juharfa volt. Hozzátartozik még 2 szobor, a Szent Borbála és a Szent Katalin szobor. A Mária szobor a források szerint nem volt az eredeti templom berendezésének része, egy mellékoltár főalakja volt. A szobrot nem egyetlen fából faragták ki, több összetoldott részből áll. Magassága 2.27 m, alkotója ismeretlen. A Napba öltözött asszonyt ábrázolja, lába alatt a sarlós Hold, feje körül tizenkét csillagból álló koszorú látható. Fején korona, jobb kezében jogar van, bal karján a koronás kis Jézus.A kis Jézus jobbját áldásra emeli, baljában rózsát tart. Mária hajfürtjei a vállához omolnak, feje balra hajlik. Ruházata testhez simuló, fodrozott, alsó köntöse fehér,vállán aranyozott palást van.A kegyszobrot arany sugárkéve ragyogja körül.

A Szűzanya köszöntése Csíksomlyón

Számos csoda és legenda fűződik a kegyszoborhoz. Beteg emberek kaptak itt vigasztalást, gyógyulást bajaikra. Ezt tükrözi a fogadalmi ajándékok, táblák sokasága. A XVIII. század végén Batthyány Ignác, erdélyi megyéspüspök lába a Szűzanya kérésére gyógyult meg, ezüst koronákat készíttetett hálából Mária és Jézuska fejére, valamint egy nagy ezüst lábformát gyógyulása emlékére. Leírták, hogy a XVI-XVII. Században a Szűzanya fején levő koronát kétfelől két angyal tartotta a feje felett 20-25 cm magasan.

Amikor az angyalok ráengedték a kegyszobor fejére a koronát, valami katasztrófa fenyegette a kolostor lakóit vagy a népet. Ez be is következett. Amikor a hívek úgy látták, hogy szomorú a Madonna arca, ugyancsak valami vészt, vagy háborút jelzett.

Losteiner Chronologia művében arról írt, hogy egy ízben a kis Jézus kezében fellángolt a díszvirág. Később megvizsgálták, de égésnyomot sehol sem találtak. Veszély esetén a Szűzanya a leírások szerint többször könnyezett. Az 1661-es török-tatár betöréskor a templomot felgyújtották a támadók, de a szobornak nem esett bántódása. A hagyomány szerint az egyik tatár vezér el akarta szállíttatni, de nyolc pár ökörrel sem tudta elvinni, mert olyan súlyossá vált a szobor. Ez után mérgében kardjával belevágott a szoborba, a karja ezután megbénult a támadónak. A Szűzanya arcán látható sérüléseket ennek tulajdonítják. Több alkalommal történt meg az, hogy a szobor olyan fényesen ragyogott, hogy bevilágította az egész templomot.

A hagyomány szerint 1567-ben pünkösd szombatján a Tolvajos tetőn a Szűzanya segítségének köszönhetően a székelyek legyőzték János Zsigmond seregét, aki erőszakosan akarta protestáns hitre téríteni a székelyeket. Ennek emlékére kezdtek itt búcsút tartani.

A csíksomlyói búcsúra a magyarok százezrei zarándokolnak el, Erdélyből, Magyarországról, a környező országokból, de még távoli országokból is. A búcsú miséjét a Kis Somlyó és a Nagy Somlyó hegy közti nyeregben tartják meg. Érdekes Csíksomlyóhoz kapcsolódó legendát ismertetett Dr Székely Zsuzsanna Csíksomlyó legendája címmel.

A 2013-as csíksomlyói búcsú

A Hidegkúti Hírek Pesthidegkút életével, helytörténetével, kulturális eseményeivel és közéleti témákkal foglalkozik.

Írja be a keresőszót fentre és nyomja meg az entert a kereséshez. Az ESC megnyomásával tudja a keresést megszakítani.

Vissza a lap tetejére

Ez a weboldal a felhasználói élmény javítása, valamint a zavartalan működés biztosítása érdekében sütiket (cookie-kat) használ. A sütik kikapcsolása a böngésző beállításaiban lehetséges.

View more
Cookies settings
Elfogadom
Adatvédelmi és Cookie szabályzat
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: http://www.hidegkutihirek.hu.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások
Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.
Média
Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik
Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év. Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt. A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek. Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.
Más honlapokról származó beágyazott tartalmak
A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat
Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot
Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára. A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Kapcsolati adatok

Hidegkúti Hírek
Kiadja: Új Hírek Média Korlátolt Felelősségű Társaság
1137 Budapest Katona József utca 6. 2/24
Kiadásért felel: Dr. Gór Csaba Gyula
Lap menedzser: Dr. Erdősi Károly, Küller András
Főszerkesztő: Dr. Erdősi-Boda Katinka
E-mail: info@hidegkutihirek.hu
Save settings
Cookies settings