András a szolgalegény és az ifjú Klebelsberg gróf – II. kötet – Történeti előzmények: a szabadságharcos író, Boross Mihály és az ifjú Klebelsberg gróf

Boross Mihály (1815–1899) 1843-ban Székesfehérvárott telepedett le. 1848. március 15-én Pesten részt vesz a forradalmi eseményekben, és másnap már Székesfehérvárott terjeszti a függetlenség eszméjét, röpiratokat készít, tisztséget vállal, majd letartóztatják. Kiszabadulása után szabadcsapatot szervez. A szabadságharc bukásával Komáromba menekül, ahol Klapka hadbíró századossá lépteti elő, és így azok között van, akik mentességet nyernek a megtorlástól. Mégis hosszabb-rövidebb időre újra és újra fogságba vetik. Szabadulása után újságírásba kezd, könyveket ír, míg 1859-től több állami tisztséget is betölt Székesfehérvárott. Többek között megírja A dicsőült gróf Széchenyi István életrajza című nagyszabású monográfiáját, s számos regénye, publicisztikája, visszaemlékezései mellett az András a szolgalegény című történetet, amely 1900- ig több kiadást is megélt. Gotthelf Jeremiás művének – 1841-es közzétételét követően – diadalmenete töretlen még napjainkban is, 1954-ben, Svájcban megfilmesített adaptációját DVD-n a mai napig forgalmazzák. Boross Mihály születésének 200. évfordulóján Székesfehérvárott az Önkormányzat Kommunikációs Központjának Sajtóterme az ő nevét vette fel.

1857-ben – alig kilenc évvel a forradalom és szabadságharc bukása után – ugyanaz a Heckenast Gusztáv adja ki az András a szolgalegényt, és ugyanabban a Landerer és Heckenast nyomdájában nyomják a regény lapjait – talán még azon a nyomdagépen is –, amelyen annak idején a 12 pontot nyomták… Heckenast és Boross személyes kapcsolata nyilvánvaló. Székesfehérvár korabeli szellemisége az ifjú Klebelsbergre is meghatározó erővel hatott tanulóéveiben. 1926-ban, amikor a város díszpolgári címét megkapta, ünnepi beszédében ezeket mondotta: „nagyon szeretem azt a várost, amelynek a történelmi időktől átitatott talaján szívtam magamba a magyar haza szeretetét”. [1]Hírkiadás. 1926. június 8. Klebelsberg akár még személyesen is találkozhatott az íróval, a város egyik elöljárójával. Talán még kereshette is e találkozást, miután elolvasta regényét, melynek szellemisége olyannyira megérintette, hogy azután magával hozta könyvét Pestre, majd Pesthidegkúton, könyvtárának megbecsült darabjává tette.

Klebelsberg munkássága, tettei, azok eredményessége már ismertek, elismertek, de igencsak szegényes az ismeretünk arról, hogy mi tette lehetővé az ehhez vezető utat. A miniszter vallás- és közoktatásügy terén, a kultúra területén kifejtett áldozatos tevékenységét, sikeres kultúrpolitikáját a szakirodalom az utóbbi időben már helyén kezeli, nagy számban feldolgozta. De hogy mindemögött milyen személyiség rejtőzött, és e személyiség milyen jellemfejlődés, nevelés, tanítás, tanulás, családi és iskolai hatások eredményeként lett azzá, amivé, – mely meghozta hazája és maga számára e fényes sikerességet –, arról vajmi keveset tudunk. Annak ellenére, hogy példaértékű.

Klebelsberg ifjúkorára és magánéletére vonatkozó ismereteink sokkal hiányosabbak, mint a közéleti tevékenységére vonatkozóak. A kutatómunka kezdetben leginkább csak özvegyének Életutunk címmel megjelent visszaemlékezésére támaszkodhatott. E könyvnek kiadásánál, sajtó alá rendezésénél bábáskodó Dr. Máriaföldy Márton bevezetőjében ekképpen ír: „Klebelsbergné írásainak középpontjában természetesen férje személyisége áll”, „kortörténet ez a maga valóságában!”[2]Dr. Máriaföldy Márton (szerk.): Életutunk. Gróf Klebelsberg Kunóné visszaemlékezései. Szeged, KDNP Szeged városi szervezete. Felelős kiadó: Dr. Ladányi Jánosné, 1992, 6.…… „ilyen értelemben Klebelsbergné írása valóban forrásértékűnek számít”, de „akihez legközelebb állunk (Klebelsberghez – szerk.), elfogultak vagyunk”. Majd megjegyzi, „ha a szerző – saját szubjektív érzelemvilágát kizárva – szigorú tárgyilagosságra törekedne, már nem is lenne annyira hiteles az írása”. [3]uo. 7.

A kutatómunka – még jelen esetben – sem lehet e forrásanyag egyszerű „kijegyzetelése”, hanem annak valamely sajátos szempont szerinti feldolgozásának illik lennie. Természetesen más forrásokból ugyanennek a szempontnak/szempontrendszernek megfelelő ismeretek kinyerésével színesíthetjük ezt az összképet. Erre minél nagyobb mértékben kell törekedni, még akkor is, ha eleve tudjuk azt, hogy vajmi kevés felkutatható anyag van. Aki csak a feleség szemszögéből akarja látni a nagy formátumú embert, tudóst és politikust, az viszont bátran vegye kézbe az özvegy visszaemlékezésének teljes terjedelmét. Jelen írás sorai közül – a családi gyökerekről írottak alatt és a hitves emlékezetéről szóló részből – tehát most kezdetben mégis arra kell vállalkoznunk, hogy „kigyűjtsük” a feleség visszaemlékezéséből azokat az „emlékfoszlányokat”, amelyek volt férje jellemére, személyiségére engednek bepillantást. A kutató e következtetéseit kívánta további kutatással, feltételezéseivel kiegészíteni, illetve „adalékokkal” megerősíteni. Ezzel az utóbbival már az özvegy is élt, így néhány esetben, ha valakitől idézett, mint például amikor Baranyai Jusztin egyetemi tanárnak az 1932-ben Klebelsbergről elmondott méltató beszédére hivatkozik: „én megismertem a másik, az ismeretlen Klebelsberget otthonában, melyet egész ifjan alapozott meg, s melyet ifjúi szépségében hordott lelkében egy emberéleten keresztül. Ez a példaadó bensőséges családi élet volt kiegyensúlyozott egyéniségének egyik legerősebb pillére, optimista világnézetének egyik legbiztosabb hordozója, hihetetlen teljesítőképességének legmélyebb fundamentuma, zavartalan munkakedvének ki nem apadó forrása” [4]Dr. Máriaföldy Márton (szerk.): Életutunk, 9. Eredeti: Klebelsberg Kunó emlékezete (KKE) 80. Máshol pedig közvetlenül magát, a férjet hívja segítségül, amikor a szövegkörnyezetben idézőjellel jelzi, hogy azok a férj szavai, például: „Hej, ha annak idején velem is így tettek volna!”, avagy „Mit tudtam volna én is csinálni, ha, mint sokan mások, könnyebben kapom meg az alapokat fejlődésemhez”.[5]Uo. 17. E sóhajok akkor hangzanak el Klebelsberg szájából, amikor arról ír az özvegy, hogy „később azért segítette az ifjúságot, mert tudta, hogy mit jelent a tanulni vágyónak, ha segítő kezet nyújtanak neki”.[6]Uo. 17.

Hivatkozások

Hivatkozások
1 Hírkiadás. 1926. június 8.
2 Dr. Máriaföldy Márton (szerk.): Életutunk. Gróf Klebelsberg Kunóné visszaemlékezései. Szeged, KDNP Szeged városi szervezete. Felelős kiadó: Dr. Ladányi Jánosné, 1992, 6.
3 uo. 7.
4 Dr. Máriaföldy Márton (szerk.): Életutunk, 9. Eredeti: Klebelsberg Kunó emlékezete (KKE) 80.
5, 6 Uo. 17.

Írja be a keresőszót fentre és nyomja meg az entert a kereséshez. Az ESC megnyomásával tudja a keresést megszakítani.

Vissza a lap tetejére

Ez a weboldal a felhasználói élmény javítása, valamint a zavartalan működés biztosítása érdekében sütiket (cookie-kat) használ. A sütik kikapcsolása a böngésző beállításaiban lehetséges.

View more
Cookies settings
Elfogadom
Adatvédelmi és Cookie szabályzat
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: http://www.hidegkutihirek.hu.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások
Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.
Média
Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik
Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év. Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt. A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek. Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.
Más honlapokról származó beágyazott tartalmak
A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat
Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot
Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára. A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Kapcsolati adatok

Hidegkúti Hírek
Kiadja: Új Hírek Média Korlátolt Felelősségű Társaság
1137 Budapest Katona József utca 6. 2/24
Kiadásért felel: Dr. Gór Csaba Gyula
Lap menedzser: Dr. Erdősi Károly, Küller András
Főszerkesztő: Dr. Erdősi-Boda Katinka
E-mail: info@hidegkutihirek.hu
Save settings
Cookies settings