Személyes gondolatok a pápalátogatás után

Ferenc pápa három napos látogatása azt gondolom, hogy minden hívő és a hitre fogékony magyart nemcsak hitében, hanem abban is megerősített, hogy nincs egyedül. Azt hiszem, hogy most ez a legfontosabb. Különösen egy olyan erkölcsi, gazdasági és politikailag is válságban levő világban, ahol a háború által okozott haszonlesés, a másik anyagi kihasználása a társadalom minden struktúrájába begyűrűződött, s folyamatosan rágja személyes kapcsolatainkat az élet minden területén.

Úton-útfélen azt tapasztaljuk, hogy mikro-és makroszinten, emberek, szervezetek, intézmények között az árok csak mélyül, s erre egy lapáttal még rá is tevődik kommunista örökségünk: „Merjünk kicsik lenni! Mi úgyis csak kisemberek vagyunk, nem tehetünk semmit.” Ferenc pápa szavai most ennek mondtak ellent, ráadásul láttuk azt a megannyi társunkat, akik a Nemzet Főterén igazán itták a szentatya szellemi üzeneteit. (Vagyis nem teljesült a liberális kolléga legyintő bagatellizálása, mely szerint „ki lenne kíváncsi egy szenilis vénemberre…”) Hála a Jó Istennek a verőfényes napsütésben a nemzeti összetartozás érzése mellett megadatott számunkra a keresztény Magyarország felmutatása, valóságos megélése, s ez erőt ad a következőkre.

Szociológiai és retorikai nézőpontból nézve, Ferenc pápa a hosszú hétvége során hat nagy helyszínen szólt – mondhatjuk szociológiai szóhasználattal élve – a különböző társadalmi célcsoportokhoz, rétegekhez, s beszédei is ehhez igazodtak. Természetesen nézhetjük így is, de ennél jóval többről van szó, már annál is inkább, mert tudjuk, hogy az egyes célcsoportok közönségei között jócskán voltak átfedések. Ugyanakkor valójában a pápa minden esetben minden egyes ember szívéhez szeretett volna eljutni, a sztereotípiák, üres általánosságok hátrahagyásával, de a gyakran tabunak számító igazságok kimondásával.

Hely és keret szűke miatt a sokrétű beszédekből a teljesség igénye nélkül azokat a magvas üzeneteket emelném ki, melyek engem nagyon megragadtak, s azokhoz fűzöm hozzá személyes gondolataimat (továbbiakban: G: -vel , dőlt betűkkel jelölve):

1. A Karmelita kolostorban az állami vezetők, közjogi méltóságok előtt beszédében Budapestet három aspektus mentén méltatta. A történelem, a hidak, és a szentek fővárosaként jellemezte azt, illetve tette meg a folyamatos összehasonlításokat Európa és a magyarság közt. Felelevenítette az Európai Unió alapítóinak keresztény, békére törekvő politikáját, s Európa vonatkozásában kiemelte: „harmóniára van szükségünk: egy olyan egészre, amely nem nyomja agyon a részeket, és olyan részekre, amelyek jól illeszkednek az egészbe.” Vagyis nem felülről irányított egyformaságot, hanem a sokszínű nemzetek együttműködését kell meghatározni célul.

G: Az Európai Unió vezetőivel való küzdelmeket mi magyarok már több mint tizenkét éve tapasztaljuk. A jogállamiságról folytatott vita, a tagállamok belügyeibe történő beleszólás most kiegészülni látszik az önálló külügy korlátozásával. A migráció, a Covid járvány utáni ukrajnai háború és a gender kérdései, mind Magyarország határain kívül fogalmazódtak meg, jöttek létre, amelyek negatív hatásai alól a globális gazdaság miatt nem tudjuk kivonni magunkat. A hídépítésben természetesen mindannyian szerepet vállalunk.

2. A Szent István bazilikában a pápa egy alattomos, sokszor észrevehetetlen korunk gondolkodását átszövő magatartásra, jelenségre hívta fel a figyelmet, mégpedig az alkalmazkodás problematikájára. Ha alkalmazkodunk a világiasság váltakozó széljárásaihoz, s döntéseink, cselekvéseink előtt nem mérlegelünk, akkor bizony sérül kereszténységünk. A pápa a „szoft pogányság” fogalmát használta, s bátorított arra, hogy a jó értelemben vegyük fel a harcot a világiasodás ellen.

G: Ezt a magam részéről különösen érdekesnek tartom, mert hányszor halljuk mindenhonnan, sajnos a tudományos élet képviselőitől is, hogy; „Alkalmazkodjunk!”, olyan szövegkörnyezetben; „Mert a világ ezt várja tőlünk, és ezt diktálja.” Egyesek még azt is hozzáteszik: „Különben elvesztél!”. Mennyivel másabb, amit Ferenc pápa mond. Alkalmazkodás mérlegeléssel! Vagyis az árral szemben, az egyén döntési szabadságát tiszteletben tartva, Isten szavát meghallva. Hiszen korunk természettudományos, technológiai módszerét nem lehet, és nem is szabad ráhúzni a bölcseletre, a szellemtudományokra, a humán tudományokra. Az ember lényegét az önismeret, a gondolkodás és Isten hármasságában kell megragadnunk. A technológia világa ezen kívül esik, az pedig eszköz az emberért. Ugyanakkor jó volt hallani azt is, hogy a merevségre, a távolságtartásra, és a megosztottságra is figyelmeztetett, amitől napi szinten többé-kevésbé mindannyian szenvedünk, s azt is elmondta, hogy a hitaktust nem lehet lecsupaszítani ideológiára, az maga az ördög.

3. A Rózsák terén az elesettek, a menekültek és a szociális területen munkálkodók előtt kifejtette, hogy nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy az evangélium középpontjában a szegények és a rászorulók állnak. Az igazi hit kockáztat és kényelmetlen. Szent Erzsébet életét a tevékeny szeretet nyelveként, példájaként említette. A fizikai segítés mellett a lelki támogatást is kiemelte.

G: Itt megjegyezném, hogy érdekes, sokszor azok a szocialista, szociáldemokrata, zöld politikusok, gazdasági vezetők aggódnak legjobban a bolygó életéért, az éhezésért, a harmadik világ nyomoráért, akik a világ legnagyobb anyagi javait birtokolják. Azok kiáltanak egyenlőséget, akik azt a legkevésbé sem gondolják komolyan. Jól látszik megint az ideológia hálója. Nem egyenlőségre, hanem igazságosságra törekvő társadalmat szeretnénk!

4. A Sportarénában a fiatalokat életkoruknak megfelelően bátorította álmaik megvalósítására. „Aki mer, az nyer” jelmondatával a kishitűség ellen foglalt állást. Felhívta a figyelmet, hogy természetes emberi mivoltunk része, ha perlekedünk először Istennel, de kitartással, értékeink és képességeink felismerésével, kiaknázásával rátalálhatunk saját utunkra, Isten akaratával összhangban.

G: Igen, meg sem tudjuk számolni, hogy egy-egy fordulópontnál hányszor érezzük azt, hogy eltévedtünk, nem tudjuk merre menjünk, s hányszor fordulunk Atyánkhoz, mutassa meg számunkra az utat. Ilyenkor kételyszerű szorongások között vergődünk, sebezhetőkké válunk, s igazán kiszolgáltatottságot érzünk. Ezért is érdekes, hogy a pápa rávilágított arra is, hogy a munkahely, az önmegvalósítás fontos dolgok, de magasabb értelmet nyernek, amint azok Isten-ember szolgálatában, Isten országának építésére vannak. Ne engedjük, hogy a virtualitás látszatvilága uralkodjon rajtunk, s ne engedjünk a középszerűségnek sem, amely a törekvés és aktivitás helyett a semmit rejti el.

5. A Kossuth téren a nemzet polgáraihoz szólva az egoizmus felszámolását sürgette. Hogyha nyitott kapukként befogadjuk Isten igéjét, mi is nyitott kapuk leszünk mások számára.

G: Hozzáteszem, hogy ez biztosítja egy nemzet sejtszerű vérkeringését, vitalitását. Hogy az egyének között ne csak az információ terjedjen, hanem az a szeretet, megértés, érzékenység, a valódi párbeszéd is. Ez biztosítja a hatékony munkavégzést, cselekvőképességet, és az egyéni boldogulást.

6. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karán a pápa szintén kényes kérdéskört feszegetett. Az értelmiségi, tudományos-kutatói lét rendeltelését, értelmét helyezte beszédének középpontjába. Két egymással szemben álló kutatói karaktert (attitűdöt) mutatott be. Az egyik, aki a dolgokat nem akarja megfigyelni, hanem azokat elemzi, rendszerezi, s uralkodik felettük. A keresztény értelmiségi viszont a rá bízott dolgokat, környezetet meg akarja ismerni, alázattal viszonyul hozzájuk, s Isten szolgálatában részt vesz a teremtő alkotásban. Nagy különbség! Nem szabad hagynunk, hogy a gép által diktált világunkban eltűnjön maga az élet, mely emberi mivoltunk lényege.

G: Ezekkel kapcsolatban pedig annyit tennék hozzá, hogy igen, sokszor tapasztaljuk a szentatya szavaival élve, hogy az egzisztenciális lét társadalmivá silányul. Az egzisztenciális lét mindig személyes, individuális, a transzcendenciára nyitott. Olyan ontológiai fundamentum, mely állandó kapcsolatban, párbeszédben van teremtőjével. Az egzisztenciális léttel rendelkező ember folyamatosan mérlegel, gondolkodik, s az őt ért hatásokat egyezteti az Atyával, tisztában van saját végességével, keresi az önmagában való harmóniát. Idegenkedik minden emberi, despotikus kényszertől, kijelentéstől, minőségi belső szabadságra született. Ezzel szemben a társadalmi folyamatosan alkalmazkodik a divat ízléséhez, értékítéletéhez, hatásmechanizmusához, kritikai felülvizsgálat nélkül. Ha meg is állapítja, hogy számára ez rossz, akkor is széttárja kezét, nincs mit csinálnia. Ferenc pápa egész itt tartózkodása rávilágított arra, hogy ne elégedjünk meg ezzel. Azt gondolom, hogy felrázott bennünket, hogy ne süppedjünk bele a hétköznapiságba, hanem a szeretet nyelvén, annak érzelmi, értelmi, akarati dimenziója mentén emelkedjünk önmagunkon felül, hogy szebb, tisztább, boldogabb életünk legyen!

A Hidegkúti Hírek főszerkesztője, művészetfilozófus vagyok. Phd-mat a Pécsi Tudományegyetemen szereztem, operák etikai tartalmának vizsgálatára dolgoztam ki metodikai módszert.

Írja be a keresőszót fentre és nyomja meg az entert a kereséshez. Az ESC megnyomásával tudja a keresést megszakítani.

Vissza a lap tetejére

Ez a weboldal a felhasználói élmény javítása, valamint a zavartalan működés biztosítása érdekében sütiket (cookie-kat) használ. A sütik kikapcsolása a böngésző beállításaiban lehetséges.

View more
Cookies settings
Elfogadom
Adatvédelmi és Cookie szabályzat
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: http://www.hidegkutihirek.hu.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások
Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.
Média
Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik
Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év. Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt. A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek. Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.
Más honlapokról származó beágyazott tartalmak
A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat
Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot
Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára. A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Kapcsolati adatok

Hidegkúti Hírek
Kiadja: Új Hírek Média Korlátolt Felelősségű Társaság
1137 Budapest Katona József utca 6. 2/24
Kiadásért felel: Dr. Gór Csaba Gyula
Lap menedzser: Dr. Erdősi Károly, Küller András
Főszerkesztő: Dr. Erdősi-Boda Katinka
E-mail: info@hidegkutihirek.hu
Save settings
Cookies settings