Nem vagyunk hülyék, – avagy a demokrácia megreformálása

Nem vagyunk hülyék, – avagy a demokrácia megreformálása

….a magyarok azt gondolják, hogy egy fer elbánásnak kéne lenni a világban,…..de a világ nem igazságos,…………olyanokat fognak mondani, ami a saját érdeküket szolgálja,……..én például  nem szoktam meghallani, bennem is van önérzet, tudom, hogy a politikai játszmákat, hogyan kell játszani…


motto: Orbán Viktor

A fent idézett sorokkal legelőször a választás előestéjén szembesülhettünk. /Lásd. Hidegkúti Hírek Orbán Viktor a tegnap esti Napi aktuális extrában – szerk./

Az a politikus, politológus, – legalább is aki ez ideig azt gondolta, hogy kiismerte a politikai „játszótereket,” – az hirtelen nem tudja hova tenni a „saját igazságát”, az eddig általa ismert és vélt világ igazságtalan voltában. Tudta eddig, hogy a demokrácia eljátszásában mik a játékszabályok, élt/visszaélt is azokkal. Ugyanakkor az államférfi nem ilyen, az nem él vissza a demokráciával, következetesen az igazsághoz ragaszkodik. Az ettől eltérő más hangokat nem hallja meg. A választópolgár viszont általában ez idáig semmit nem ismert, nem tudott erről a világról.

Most pedig mindenki mindenkire tekint, hogy valójában mi is történik körülötte. Elméleteket gyártanak, jogot magyaráznak, módszereket próbálnak ki, elemeznek, és abból következményeket jósolnak. Találgatják, hogy mi lesz a következő lépés. Azonban mindenre a kapkodás a jellemző, holott a gyakorló demokráciától mindaz távol áll. Hiszen a folyamatos demokrácia és annak fenntartása a tervszerűséget igényli, illetve az abból származó kiszámíthatóságot… Helyette viszont van rapid, ad hoc politizálás. Például „visszadatáltnak mondott,” vadonatúj, egy hónapos párt elindulásának a lehetősége a választáson, jogilag engedélyezett két napon belüli visszalépés, nem egyértelmű választási szavazólap, és sorolhatnánk még a megannyi rendszerhibából idővel előkerülő, egymásra épülő anomáliákat. Már most mondják az okosok, hogy bárki kerül (került volna) a főpolgármesteri székbe, a kialakult fővárosi közgyűlés összetétele nehéz „kormányozhatóságot” fog okozni. Senki, főleg a vadonatúj párt – identitásukat kereső – képviselői sem tudják, melyik frakcióba fognak majd átülni menet közben, mint ahogy volt erre precedens az elmúlt időben. Mert a demokráciánk, a „jog ezt is megengedi” nekik. Azaz, hogy menet közben valaki meggondolhassa magát, s lazán átülhessen egy másik székbe, otthagyva a rászavazó választópolgárokat. No, itt és ilyenkor találkozik a demokrácia rossz politikai erkölcse és a „kidolgozatlan” demokrácia rendszere egymással, a világ igazságtalanságának látványosan engedélyezett megjelenése.

Csak zárójelben jegyzem meg, hogy az a Mi Hazánk be sem került a fővárosi testületbe, amely javasolta a fővárosi közgyűlés demokratikusabbnak tűnő, választások útján történő felállítását. Ki gondolta volna, – ők biztosan nem, – hogy a félévvel ezelőtt is érvényben lévő demokrácia s annak „fenntartási, fennmaradási” tervszerűsége változik, és a rapid politizálás; új párt jön be a képbe, visszalépés történik, kétes kimenetelű szavazás stb. minimális helyet sem biztosít majd nekik. Pedig számítani lehetett volna, és kellett is volna minderre ebben az erkölcstelen, káosszal teli világunkban. Innen lesz nehéz rendet teremteni, s visszatérni a jól/rosszul működő demokrácia világába.

Ráadásul sokan a választópolgárt még le is hülyézik, mások az értelmiségünket tévelygőnek látják, holott csak a jó döntéshez elegendő ismeretanyaguk hiányzott. Minden valamire való „tervező, szervező” tudja, hogy a döntéshez elegendő tudásra, ismeretre van szükség, s amennyiben ezek nincsenek meg, akkor a döntési/cselekvési helyzetbe az illetőt eleve nem szabad engedni. S főleg ekkor nem szabad lehülyézni, s tévelygésről beszélni a választópolgár esetében. Már korábban fel kellett volna hozni a szavazót a politikusnak, a politológusnak (kultúrpolitikusnak, a politikai kultúrának, stb. – szerk.) arra a szintre, hogy a kívánt demokráciát megértse, és jól gyakorolhassa. Viszont aki erre még ekkor sem képes, – illetve azt nem is akarja, – akkor azt nem szabad engedni a választási, döntési rendszer egészéhez, cselekvésében pedig ki kell zárni. Az általános választójog és a korlátozott válaszjog vitája régi keletű, annak megközelítése a demokráciák sok félesége alatt is igen sokrétű volt.

Ezért sem érthetek egyet minden tekintetben Pilhál Tamással, a Magyar Nemzetben megjelent „A hülyék meg a demokrácia – Szörnyen buta, tájékozatlan emberek is dönthetnek arról, milyen irányt vegyen országok sorsa” c. írásával, amelynek már kezdetén az egész kérdést kisiklatja a tisztelet irányába;

Egy politikusnak – ha úgy tetszik – szolgálati kötelessége … hogy tiszteletben tartja a választók döntését, meghajol a népakarat előtt…..” – írja, majd így folytatja.

„tiszteletre méltónak tartom, hogy Budapest XIII. kerületében az otta­niak a baloldali Tóth Józsefet választották polgármesternek sokadjára, hatalmas fölénnyel. Még politikai ellenfelei is tisztelettel beszélnek róla. E tiszteletért megdolgozott.

(Megjegyezni kívánom, hogy évekkel ezelőtt ugyanez a Tóth József, a Pesthidegkút Alapítvány kiadásában megjelent Erdősi Katalin és László Gyula „Amikor beáll a csend” kötetét támogatta, de nem éreztem tiszteletet iránta ekkor, de hálát és becsülést igen, azért, mert felismerte a könyv, az album művészeti/kulturális értékét.)

Nem meglepő, hogy Pilhál további soraiban el is veszti, – kénytelen is elveszíteni, – a „tisztelet fonalát”, amikor már ezt írja a XII. kerületben történtekről;

A hegyvidéki lakosság 53,64 százaléka, 16 124 választó gondolta úgy, hogy jó ötlet egy viccpárt politikusát polgármesterré emelni, s mellé tizenegy kutyapárti „politikust” a képviselő-testületbe ejtőernyőztetni.

Vagyis, a „tiszteleten alapuló” megközelítést felváltotta az „ötlet” kifejezés, ahelyett, hogy a „demokráciában való helytelen cselekvés miatt” gondolatát írta volna le.

Majd így folytatja láthatóan a maga által feltett költői kérdésre „no de kinek jut eszébe közhatalmat adni a kezébe? Hát a hegyvidékieknek. (Hogy ez a helyzet előállhatott, abban megvan a maga felelőssége az előző polgármesternek. Ám az egy másik történet.)” Egyfajta „látlelet,” és rezümé is következik ebből;

Felnőtt, elvileg felelős állampolgárok hatalmat adnak olyannak a kezébe, aki betépve, bazári majomként kiröhögi a politikát, cirkusszá degradálja a demokráciát, óvodás színvonalon bohóckodik. Ez a demokrácia csődje. S igencsak elgondolkodtató, nem kellene-e valahogy gatyába rázni az egészet.

Később aztán Pilhál érdekesebbnél érdekesebb, hosszú fejtegetésekbe kezd, különböző szerzőktől idéz a demokrácia mibenlétéről. „Szakértőkhöz” fordul, Winston Churchilltől kezdve a Zuckerberg-galaxis (Facebook) algoritmusán keresztül, – („keltett tömegpszichózisok olyan alakokat lökhetnek a politika magas polcaira, …a sötétség olyan méreteket öltött, hogy egy ilyen figurának vallási fanatikus rajongói vannak”- Pilhál) – egészen Jason Brennan politikafilozófusig, aki a Demokrácia ellen című, 2016-ban megjelent kötet szerzője, s aki a társadalmat három osztályra is osztja.

Brennan szerint, vannak, akiket már „nem érdekli …. a politika, és azt szeretnék, hogy hagyják őket békében pipázgatni.” (Azt gondolom, hogy a kutyapártra szavazók viccelői, a hegyvidékiek csak egy része ilyen, fáradt bele a politikába, s az egészet nem veszi komolyan. Nagyon helytelen hozzáállás…) „A második csoportba tartoznak a huligánok, akik olyanok, mint a futballszurkolók. Tájékozottak, de csak a világlátásuk szerinti forrásokból. Tehát csőlátá­súak. És végül vannak, ……, akik érzelemmentesek és racionálisak. A mi társadalmunkban például ők a filozófusok, politológusok, akik (már amelyik) képesek tárgyilagosan megközelíteni a politikát, érvelni akármelyik oldal álláspontja mellett és ellen.”

Ez utóbbiak vannak legkevesebben, de nem várhatjuk el a szavazópolgároktól, hogy többségben ez utóbbiak legyenek, csak akkor, ha megtanítjuk őket minderre…

Tanítani és gyógyítani kell ezt a derék magyar népet!

– ismételgette mindig gróf Klebelsberg Kuno, és nem lehülyézni. De abban nagy a felelőssége annak politikusnak, kukultúrpolitikusnak, politikai ismeretátadónak, közvetítőnek, kampányszervezőnek, s minden olyan illetékesnek, aki ennek a káoszdemokráciának a kialakulását elősegítette. Így teljes mértékben magam is helyet adok Pilhál Tamás befejező sorainak, amelyek így hangzanak;

Más kérdés – ezt már én teszem hozzá (Pilhál – a szerk.) –, hogy a jelenlegi káoszdemokráciák irányítóinak eszükben sincs hagyni, hogy átkéredzkedjünk jobb, élhetőbb, sikeresebb társadalmi modellbe. Már az ezen való merengés is bűn szerintük. Nekik az az érdekük, hogy Bidenek, kutyapártiak és Karácsony Gergők vezessenek minket.

Írja be a keresőszót fentre és nyomja meg az entert a kereséshez. Az ESC megnyomásával tudja a keresést megszakítani.

Vissza a lap tetejére

Ez a weboldal a felhasználói élmény javítása, valamint a zavartalan működés biztosítása érdekében sütiket (cookie-kat) használ. A sütik kikapcsolása a böngésző beállításaiban lehetséges.

View more
Cookies settings
Elfogadom
Adatvédelmi és Cookie szabályzat
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: http://www.hidegkutihirek.hu.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások
Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.
Média
Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik
Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év. Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt. A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek. Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.
Más honlapokról származó beágyazott tartalmak
A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat
Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot
Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára. A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Kapcsolati adatok

Hidegkúti Hírek
Kiadja: Új Hírek Média Korlátolt Felelősségű Társaság
1137 Budapest Katona József utca 6. 2/24
Kiadásért felel: Dr. Gór Csaba Gyula
Lap menedzser: Dr. Erdősi Károly, Küller András
Főszerkesztő: Dr. Erdősi-Boda Katinka
E-mail: info@hidegkutihirek.hu
Save settings
Cookies settings