Mit rejt egy fogalom?

Valóban mindannyian ugyanarra a jelentésre gondolunk?

2021. október 31-én a Kommentár Klub című beszélgetős műsorban hallottam, illetve november 3-án a Mandiner online lapban olvastam, hogy Czopf Áron eszmetörténész a fogalmak jelentésének tudatos átgondolását, helyes értelmezését szorgalmazza. Így fogalmaz; „Ha helyreállítunk egy fogalmat, azzal a kulturális immunrendszerünket erősítjük.”

A téma személyes irányultságomat érintette, mivel az élettapasztalat és az (egyszeri) empirikus tapasztalat közti különbözőséggel doktori disszertációmban, valamint etika és hermeneutika tárgykörben tartott előadásaimban folyamatosan foglalkoztam.

Foglalkoztam, mert húsbavágóan fontosnak tartom világunk, és az abban történő folyamatok, jelenségek mélyebb megértése végett, a fogalmak tisztázását a tartalom szempontjából. Meglátásom szerint a társadalmi véleménynyilvánítás és párbeszéd ezen dől vagy bukik el. Ugyanazon fogalom másképp értelmezése, sokszor kiüresítése egész érvrendszereket, világnézeteket, világképeket, ideológiákat, gondolkodásmódokat épít, vagy gyűr maga alá. A gigászi probléma mára már olyan lépésekre sarkall, hogy a sokszor feszült csendet ideje megtörni, és a fejekben rendet tenni, s felhívni a figyelmet arra, hogy a fogalmak mögött mi is húzódik meg; látszat vagy valóság.

A témában három gondolkodónak a meglátásait tartottam érdemesnek megfontolni, melyekből láthatjuk, hogy az idealista, szellemi gondolkodás igenis a gyakorlatból, konkrét társadalmi, közéleti és magánéleti helyzetekből indul ki, s azokra válaszol. Wilhelm Dilthey szerint az életvalóságot az élmények sokféleségében tapasztaljuk. A megértés felfüggeszti az individuális élmény korlátozottságát, így válik újra és újra a megértés élettapasztalattá. Az értelmezések bővülése tágítja az egyedi élet horizontját, ez teszi lehetővé az egyediből az általánoshoz vezető következtetéseket. A kölcsönös megértés feltételezi és felépíti az egyének általi közösséget. Ebből is világosan látható, hogy az a világkép, amely az individuális, nagyrészt szüleink által átörökített élettapasztalat átadását és befogadását negligálja, teljesen zsákutca. Hogy a liberalizmus ez utóbbi ideológiai vezérfonala honnan is ered, arról Hans-Georg Gadamer is ír. Egyértelműen kijelenti, hogy a felvilágosodás torzszüleménye az, mely zászlajára tűzte az előítélet-mentes ráció tisztaságát, mindenhatóságát. Ezzel a felvilágosodás azon nagy hibáját követte el, mely szerint maga is „előítélettel viseltetik egyáltalán mindenféle előítélettel szemben, s így a hagyományt megfosztja erejétől.” Mivel az emberi lét magában hordozza az időbeliséget, ezért az időbeliség által meghatározott belső tudati struktúra következménye maga az előítélet megléte. Ebből adódóan olyan nem létezik, hogy az ember ne rendelkezzen előítéletekkel. Hiszen az ember a hagyományban a nyelv által benne találja magát. Ez a hagyomány az egész történelmen keresztül végighúzódik, lezáratlan, befejezetlen, és a végtelenségbe nyitott. Ezek fényében a hagyomány hordozta előítéletek voltak, vannak és mindig is lesznek. Tévedéshez vezet azok tagadása. A liberális nézet szerint a „hagyomány lehetséges igazsága attól a szavahihetőségtől függ, melyet az ész tulajdonít neki. Nem a hagyomány, hanem az ész a forrása minden autoritásnak. Ami írva van, az nem feltétlenül igaz. Mi jobban tudhatjuk.” Ez az a felfogás, amely magát, a liberális emberképet is megformálja. Az individuum maximális totalizálása, a közösségi múlttal, és sajnos jelennel szemben. Nem megoldás, hogy álságos módon az előítéletet, és az élettapasztalatokat tagadjuk, helyette az kellene, hogy rávezessük egymást mindarra, ami belátható, a hagyomány hordozta lehetőségekben. Hogy Ortega szóhasználatával éljünk, ez adja a generációk közti párbeszédet, nemzetünk vitalitását.

A lét, a világba vetettség olyan komplex struktúrákat hordoz magában, amely materiális és ontológiai-metafizikai eredetű. A transzcendens vetülettel rendelkező ontológiai fundamentumnak kell meghatároznia azt az irányt, amely képes a társadalmi életet helyes módon működtetni. Ha viszont fordítva, a matériából (az adott társadalmi állapotból) szeretnénk levezetni mindent, jövőbeli világunkat, életmódunkat, és társadalmi berendezkedéseinket, akkor – Gabriel Marcel gondolatait felidézve – egy olyan degradált racionalizmus maradványait görgetjük magunk előtt, amelyben az ok magyarázza az okozatot, ennek megfelelően az objektív valóságot elferdítő illúziók vezérelnek. Mindezt miért? Mert a rövidtávú egyéni érdekek ezt diktálják.

A négy sarkalatos erény – bölcsesség, igazságosság, bátorság, mértékletesség – olyan konkrét mérce, mely társadalmunkban kijelöli a jó és a rossz cselekedetet, ezáltal a rendet, a biztonságot, a boldogságot. Az „érzékenyítést” ez irányban kellene elkezdeni, hátrahagyva az értékmentes semlegesség, és relativizálás idejét múlt szlogenjeit. Éppen ezért, gondolataimat Ortega, a spanyol filozófus „Korunk feladata” című könyvének idekívánkozó soraival zárom;

„egy-egy korszak gondolkodása két, egymással ellentétes magatartást tanúsíthat más korok eszméi iránt – különösen a közvetlen múlt esetében van ez így, hisz mindig az hat a legerősebben, s magában hordozza – kioltva, lezárva – a teljes múltat. Valóban vannak korok, melyekben a gondolkodás korábban sarjadt eszmék folytatásának tekinti magát, más korok ellenben úgy érzik, hogy haladéktalanul és gyökeresen át kell alakítaniuk a közvetlen múltat… A mi korunk ebbe az utóbbi csoportba tartozik… Amikor a gondolkodás harcos magatartást kénytelen tanúsítani a közvetlen múlt iránt, akkor két részre szakad a gondolkodó közösség. Egyik oldalon áll a többséget alkotó, hatalmas tömeg, mely kitart az elfogadott ideológia mellett; a másikon a bátor szívű, lánglelkű, gyér kisebbség, …….”

Ortega: Korunk feladata

Azon átalakulásokat kell elősegítenünk, amelyek a maradandó, erényeken alapuló értékeket, fogalmakat vallják magukénak.

+ bejegyzések

A Hidegkúti Hírek főszerkesztője, művészetfilozófus vagyok. Phd-mat a Pécsi Tudományegyetemen szereztem, operák etikai tartalmának vizsgálatára dolgoztam ki metodikai módszert.

Írja be a keresőszót fentre és nyomja meg az entert a kereséshez. Az ESC megnyomásával tudja a keresést megszakítani.

Vissza a lap tetejére

Ez a weboldal a felhasználói élmény javítása, valamint a zavartalan működés biztosítása érdekében sütiket (cookie-kat) használ. A sütik kikapcsolása a böngésző beállításaiban lehetséges.

View more
Cookies settings
Elfogadom
Adatvédelmi és Cookie szabályzat
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: http://www.hidegkutihirek.hu.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások
Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.
Média
Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik
Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év. Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt. A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek. Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.
Más honlapokról származó beágyazott tartalmak
A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat
Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot
Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára. A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Kapcsolati adatok

Hidegkúti Hírek
Kiadja: Új Hírek Média Korlátolt Felelősségű Társaság
1137 Budapest Katona József utca 6. 2/24
Kiadásért felel: Dr. Gór Csaba Gyula
Lap menedzser: Dr. Erdősi Károly, Küller András
Főszerkesztő: Dr. Erdősi-Boda Katinka
E-mail: info@hidegkutihirek.hu
Save settings
Cookies settings