A Magyar Királyi Honvédség kísérleti repülőgépei

Szemelvények a Magyar Királyi Honvédség II. Világháborús fegyverzetének egyes részleteiből – 7. rész

REFLEKTOR

Számos olvasói megkeresés történt, mely szerint jó néhányan kíváncsiak a Don-kanyar kapcsán írott cikkemben foglaltak alaposabb áttekintésére. Íme a részletek!

Amint azt az előző részekben említettük, a trianoni békediktátumot betartottuk. Emiatt megsemmisítésre kerültek a magyar légierő repülőgépei és gyártó kapacitásuk is. Nagyon óvatosan, a nulláról kellett kezdeni az „építkezést”. Most a kísérleti repülőgépekről lesz szó, melyekről természetesen sokkal kevesebb fotó vagy videófelvétel maradt fenn, mint a korábbiakban bemutatottakról.

AVIS kísérleti vadászrepülőgép

Az AVIS kísérleti vadászrepülőgép fedőneve betűszó, mely Anderlik Elődre és Varga Lászlóra, a tervezőkre utal (Anderlik –  Varga  I Sportgép). Ők a Magyar Királyi Honvéd Légierő mérnökei voltak. Mivel a trianoni békediktátum értelmében ez Magyarországon hivatalosan nem létezhetett, ezért a szervezet Légügyi Hivatal (LÜH) néven működött. Az AVIS fedőnév a későbbiekben a típusnév is lett egyben. Gyártása a Székesfehérvári Központi Repülőgép-javító üzemeiben történt. A kísérletek eredményeképpen többször áttervezték, Így született meg az AVIS I után a II, a III, majd a IV is.

Káplár iskolagép

A Káplár iskolagépet a LÜH pályázatára készítették a Műegyetem Aerotechnikai Intézetében. Bár sorozatban nem gyártották, de az elkészült 5 példány számos új szerkezeti megoldás kísérletét szolgálta.

X/H és X/G kísérleti rombolórepülőgép

Az X/H és X/G kísérleti (Varga László-féle) rombolórepülőgép-fejlesztés a Káplár eredményeiből nőtt ki. Az X/H harci gép tervezése és építése mindmáig a magyar repülőgépipar legnagyobb, legigényesebb önálló vállalkozása. Motorjának a Jendrassik György készülő 1000 lóerős Cs. 1. típusú légcsavaros gázturbináját szánták. (A nemzetközi viszonylatban is kiemelkedőnek, elsőnek számító, különleges bolygóművel, körgyűrűs égéstérrel bíró szerkezet ma is jelentős műszaki emlékünknek számít a Műszaki Múzeumban. Ez a gép volt ugyanakkor az első teljesen fémhéjszerkezetű magyar repülőgép. Hatótávolsága 3000 km., repülési magassága 10000 m. A továbbfejlesztett X/G tervezésénél figyelembe vették a fegyverzetet is. A két szárnytőbe a pilóta által kezelt 2×2 db nehéz-géppuska került. A megfigyelő részére a törzsorrba megfigyelő-padlót és bombacélzó készüléket helyeztek el. A harmadik ülésben a repülési iránynak háttal ülő lövész feladata volt a két távvezérlésű törzsgéppuska és a külön elforgatható lövészgéppuska kezelése. A felszereléshez tartozott még rádió adó-vevő, fényképezőgép, és 300 kg bomba is.

Az RMI–1 (más jelzéssel X/H) háromnézeti rajza

Z/G kísérleti gyakorló zuhanóbombázó

A Z/G kísérleti gyakorló zuhanóbombázó tervezésénél és kivitelezésénél is számos új műszaki megoldás valósult meg. Maximális sebessége 300km/h, hatótávolsága 500 km, repülési magassága 8000 m. volt.

Me/G kísérleti gyakorló vadászrepülőgép

Az Me/G kísérleti gyakorló vadászrepülőgép a le-, és felszállás gyakorlására készült azon pilóták számára, akiknek a kisebb gépek után Bf – 109, vagy még nagyobb gépekkel problémáik voltak. Szerelését a Ferihegyi műhelyben végezték. Maximális sebessége 350 km/h, hatótávolsága 700 km, repülési magassága 9200 m volt.

V/G kísérleti gyakorló repülőgép

A V/G kísérleti gyakorló repülőgép egymás melletti ülésekkel készített típus a Repülő Kísérleti Műhelyben készült az igényesebb szerkezete miatt. Sorozatgyártása a Repülőgépgyártó Rt. mátyásföldi telepét jelölték ki. Mind formai kiképzésében, mind szerkezetében ez a repülőgép a legkorszerűbb gyakorlógéptípusokkal is felvette a versenyt.

X/U kísérleti szállító repülőgép

Az X/U kísérleti szállító repülőgép bábáskodásában a Műegyetem Aerotechnikai Intézetéből alakult Repülő Műszaki Intézet (RMI) vett részt. Varga László és tervezőgárdája az X/H típusnál szerzett tapasztalatokat felhasználva egy korszerű, négymotoros, fémhéjszerkezetű szállítógépet kívánt megvalósítani. A 480 lóerős Argus As – 411 motor gyártására a győri Waggongyár volt képes. Maximális sebesség 320 km/h, hatótávolság 1500 km, repülési magasság 7000 m.

RMI – 6 Szúnyog kísérleti kisrepülőgép

Az RMI – 6 Szúnyog kísérleti kisrepülőgép érdekessége volt többek között az, hogy a pilóta majdnem teljesen fekvő helyzetben repült, és a kormányzást már akkor körkormánnyal oldották ugyanúgy, mint ahogy ez napjainkban is történik. Maximális sebessége 250 km/h, hatótávolsága 300 km, repülési magassága 3000 m volt.

X/V kísérleti vadászrepülőgép

A Marton Dezső és Marton Vilmos X/V kísérleti vadászrepülőgépnél a szárnybekötési pontokban helyezték el a nagy űrméretű (30 mm-es) gépágyúkat, amikkel az erős fegyverzetű bombázókat távolabbról is eredményesen meg lehetett támadni. Fegyverzetéhez tartozott még 2 db 8 mm űrméretű géppuska is. A gép kis méretei lehetővé tették a fordulékonyságukat is. Maximális sebesség 580 km/h, hatótávolság 1000 km, repülési magasság 11500 m volt. (Viszonyításként ide kívánkozik, hogy az 1947-től 1991-ig tartó hidegháború során 1960. 05. 01.-én a Szovjetunió lelőtte a Francis Gary Powers amerikai pilóta által 10000 m magasságban vezetett Lockheed U – 2 típusú kémrepülőgépet Jekatyerinburg közelében, melynek feladata az interkontinentális ballisztikus rakétasilók fényképezése volt. Ezt most az évszám és a repülési magasság miatt citáltam ide. Szóval a magyar X/V vadászgép több mint 15 évvel már korábban az amerikai repülőgépet 1500 méterrel túlszárnyaló magasságot is tudott!)

Rubik R – 14 Pinty

A Rubik R – 14 Pinty gyakorló repülőgépet az üzemanyaghiány szülte. A cél az volt, hogy a nagyobb gépekre kerülő pilóták üzemanyag-takarékos módon tudjanak gyakorolni. Esztergomban készült. Maximális sebesség 150 km/h, hatótávolság 700 km, repülési magasság 5200 m volt.

WM – 23 Ezüstnyíl

A WM – 23 Ezüstnyíl együléses kísérleti vadászrepülőgépet a Weiss Manfréd tervezési osztályán az 1030 lóerős WM – 14 B motorhoz álmodták meg. Prototípusát a Repülő Kísérleti Intézetnek adták át. Itt a gépet két db. 12.7 mm űrméretű Gebauer géppuskával és két db. 8 mm űrméretű szárnygéppuskával és 20 kg repeszbombával szerelték fel. Maximális sebessége 530 km/h, hatótávolsága 900 km, repülési magassága 9800 m volt.

A WM-23 sematikus rajza

Jancsó-Szegedi ÉM – 27

A Jancsó-Szegedi ÉM – 27 kísérleti gyakorló repülőgép a hazai kisüzemi gyártástechnológiai kapacitást tudta kihasználni. Maximális sebesség 280 km/h, hatótávolság 700 km, repülési magasság 7000 m volt. Auguszt Lajos berepülő pilóta igen jó véleménnyel volt róla, szerinte kiváló repülőtulajdonságokat mutatott a gép.

MOKÁNY kísérleti gyakorló vadászrepülőgép

A MOKÁNY kísérleti gyakorló vadászrepülőgép pályafutása a Repülőgépgyár Rt.-ben („leánykori neve”: Uhry repülőgépgyár) kezdődött. Az egymás mögötti kétüléses gép tervezését és építését még a gyáron belül is titkolták. Paraméterei: maximális sebesség 380 km/h, hatótávolság 1000 km, repülési magasság 8000 m. 13.)

Rubik R – 21

A Rubik R – 21 vitorlázó szállító repülőgép feladata az éjszakai hadműveletek, a meglepetésszerű deszantakciók, továbbá a körülzárt csapattestek ellátási feladatainak megoldása volt. Tervpályázatot írtak ki a tervezésre és a gyártásra. A Repülő Műszaki Intézet RMI – 4, az esztergomi Aero-Ever R – 21 típusjellel kezdte meg a kéttörzsű, középső szállítókonténer-egységgel rendelkező gép kimunkálását. Pápán indult meg az ilyen vitorlázó repülőgépes alakulat szervezése, a pilóták kiképzése.

Az R–21 háromnézeti rajza

Vertikálisan felszállni tudó repülőgép

A kísérleti gépek közül jó párnak mind a tervezése, mind a gyártása is titkosítva volt. Ezek közé tartozott az is, mely 5m kifutópálya esetén már képes volt felszállni. Ezt úgy érték el, hogy a szárnyakra helyezték el a légcsavaros motorokat, a szárnyakat pedig mind függőleges, mind vízszintes helyzetbe is tudták hozni. Felszálláskor a szárnyak függőlegesen voltak, a légcsavarok emelték a gépet, amikor pedig vízszintesre állították őket, akkor a földdel párhuzamosan tudtak repülni. Ebből a típusból összesen kettő darab készült, egy vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó, egy pedig vitéz Jány Gusztáv a 2. Magyar Hadsereg parancsnoka számára. Gyártó: Repülő Kísérleti Intézet (RKI), Csepelen. Parancsnok: Dóczy Lóránd hmtk. százados. Sajnos egyik példány sem maradt meg az utókor számára, még tervrajzi szinten sem. Létezésükről csak a korabeli hitelt érdemlő szem-, és fültanuk beszámolóiból tudunk.

Epilógus: Vae victis!

Borítókép: Az RMI–1 (RMI – Repülő Műszaki Intézet), más jelzéssel X/H magyar romboló (csatarepülőgép) és felderítő repülőgép rajza

Írja be a keresőszót fentre és nyomja meg az entert a kereséshez. Az ESC megnyomásával tudja a keresést megszakítani.

Vissza a lap tetejére

Ez a weboldal a felhasználói élmény javítása, valamint a zavartalan működés biztosítása érdekében sütiket (cookie-kat) használ. A sütik kikapcsolása a böngésző beállításaiban lehetséges.

View more
Cookies settings
Elfogadom
Adatvédelmi és Cookie szabályzat
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: http://www.hidegkutihirek.hu.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások
Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.
Média
Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik
Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év. Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt. A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek. Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.
Más honlapokról származó beágyazott tartalmak
A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat
Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot
Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára. A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Kapcsolati adatok

Hidegkúti Hírek
Kiadja: Új Hírek Média Korlátolt Felelősségű Társaság
1137 Budapest Katona József utca 6. 2/24
Kiadásért felel: Dr. Gór Csaba Gyula
Lap menedzser: Dr. Erdősi Károly, Küller András
Főszerkesztő: Dr. Erdősi-Boda Katinka
E-mail: info@hidegkutihirek.hu
Save settings
Cookies settings