A kitelepítés egy családtörténet keresztmetszetében: a Kretz család

Nevük már az 1736-os összeírásban szerepel igaz, akkor még Kräcz-nek is írják az egyéb változatok mellett, de el kellett telnie néhány évtizednek században, hogy a vezetéknév írása állandósuljon a ma ismert formában.

A Kretz család a 18. század 2. felétől számos helyi családdal került kapcsolatba házasságok révén. A kiterjedt rokonságnak volt szegényebb és volt jobb módú része, s ennek megfelelően vettek részt a falu, majd község életében, közigazgatásában.

A 19. század utolsó harmadában községi képviselő (Kretz Lőrinc, Kretz Márton), pénztáros, esküdt (Kretz János) épp úgy megtalálható közöttük, mint 20. századi éjjeli őr (Kretz József), erdő- és mezőőr (Kretz János), sőt a család egyik nőtagja, Kretz Júlia az első női kisbírója a községnek. Igaz, ennek oka az első világháború alatti munkaerőhiány. Ebben a háborúban a népes család öt férfitagja halt hősi halált, ketten hazatértek: Kretz János 25 %-os hadirokkantként, s Kretz Pál, az első világháborús hős. Ötvennégy hónapig szolgált a 31. tüzérezred katonájaként, harcolt az orosz és román fronton. 1918-ban szerelt le két kitüntetés birtokosaként. Először 1921-ben választották meg bírónak, majd 1924-ben, s 1929-ig töltötte be ezt a tisztséget.

Négy Kretz-fiú halt hősi halált a 2. világháborúban, háromnak neve nem került fel az emlékműre, csak a negyediké, Kretz Rudolfé. Az ötödik Kretz-fiú, Mihály, viszontagságos körülmények között tért haza a háborúból, de nem sokáig élvezhette az otthonlétet. 1946. május 7-én kitelepítették a családjával együtt.

Kretz Mihály hatvan év múlva magyarul is megírta visszaemlékezését életéről, sorsa alakulásáról. Pesthidegkút közössége 2022. május 8-án az 1946-os eseményre a kéziratból vett részletekkel emlékezett:

„1945 decemberében már elterjedt a híre kitelepítésnek, ami annyi szenvedés után hihetetlennek tűnt. Én el nem tudtam képzelni, hát Magyarország az én hazám és nem Németország. Az én életemben ez soha nem volt kérdés.

A családunkat mindenhol megbecsülték. Soha nem érintkeztünk a bírósággal, mindenkor elintéztük őszintén a feladatunkat, és elégedett család voltunk.

A kitelepítésnél a nemzetiségi bevallásra, az 1941 évi népszámlálásra támaszkodtak, hogy ki melyik nemzetiséghez jelezte magát.

Fogalmuk nincs és nem is volt, hogy milyen nyomorúságos életre lettünk kényszerítve. Nyolc évig éltünk barakkokban. Nagyon, de nagyon nagy megerőltetésbe került megint lábra állni. A mostani életszínvonalunk 20 évi emberfeletti megerőltetés, minden fillért építőanyagra költöttünk, és ez idő alatt egy napig sem nem volt lehetőség szabadságra gondolni.

Én senkitől nem kaptam segítséget, se nem kártalanítást. 26 évig fizettem vissza a házépítés adóságát. Erre visszagondolni nem nagy öröm.

Németország sose volt és ma sem mennyország. A Magyarországról jövő földiek a 70-es években mennyországnak nevezték. A mennyország másképp néz ki.

A munkahelyen nem volt lehetőség lazsálni. Akinek felelős munkát adtak, mint nekem, annak nagyon sok áldozatot kellett meghozni.

Van itt is, aki milliomos lett egy pár év alatt, de azok a fickók elég ravaszok és rafináltak voltak, meggazdagodtak a más kárán épp úgy, mint Magyarországon.

Úgy hát közeledett a nap a deportáláshoz.

A családok neve napokkal előbb a községházán volt kiírva. Minden család kénytelen volt személyesen látni a hirdetést.

A családunk neve is rajta volt a listán, tehát készülhettünk a deportálásra.

Csak 60 kilóig volt fejenként engedélyezve holmit vinni. El voltunk keseredve, soha nem utaztunk hosszú útra, koffer nem volt a házban. Szükségünkben az asztalunkat fölfordítottuk és deszkákat szögeltünk köré, az volt a ládánk.

Az elkeseredettség és az asszonyok hangos, napok óta tartó jajgatása még a készülést és pakolást is hátráltatta.

A hangulat mélyebbre nem süllyedhetett, ezt a helyzetet leírni nem lehet.

Az utolsó vasárnap az emberek a templomban gyülekeztek, és hihetetlen keserves ájtatossággal énekelték utoljára hogy: Mária anyánk téged jöttünk még egyszer köszönteni, muszáj volt téged még egyszer látni, muszáj a fiadnak még egyszer köszönni… Ne hagyjál el, ne hagyjál el, ne hagyjál el Mária…

Utána hangos sírás és elkeseredés, amit eddig nem éltem még meg Hidegkúton.

Az indulás napja, az exodus 1946. május 7-én, kedden kezdődött.

Lovas szekerekkel jöttek házunk elé. A szomszédunk, egy muzsikus (Német Hansi bácsi) harmonikával játszott.

A visszamaradottaknál is mérhetetlen volt a bánat. Integettek és sírtak.

Az utánunk jövő új gazdák már ott álltak az udvar előtt, és a kisajátító rendezők azonnal kiadták a házakat nekik.

A falu papja, Reichardt András volt. Az utolsó vasárnap az istentiszteletet tartotta a templomban. Amikor az utolsó menetre indultunk, megkértük, hogy szóljanak a harangok, de ő félt, és nem harangozott.

Mikor a hosszú kocsisor lassan elindult, és mielőtt eltűntek a házak mindegyikünk visszanézett utoljára és soha azelőtt nem látott Hidegkút annyi bánatot és könnyet a történetében.

Solymár felé, a falu végén, úgy délfelé ott állt a Vörös Hadseregből két katona és egy kisajátító bizottsági tag és minden lakostól átvették a háza kulcsát.

Miután a ládákat fölraktuk a vagonba és mielőtt a vonat elindult a Vörös Hadsereg őrei, a kommunisták, bejöttek a vagonba és kutattak a ládákban, és hát, ami nekik tetszett azt erőszakkal elvették.

Még emlékszem az esetre, amikor az egyik bejött hozzánk és elkezdett kutatni. Kínáltunk neki bort egy 10 literes demizsonból, ő el is fogadta. És mivel tisztán beszélt magyarul, kérdésekkel félre vezettük, és állandóan kínáltuk, hogy igyon. Berúgott és elfelejtette, miért van ott. Az indulási idő is eljött, így gyorsan elhagyta a vagonunkat és mi mentve voltunk a kirablástól.

A vonat lassan elindult, senki nem tudta milyen irányba visznek.

Az ország területén, ahol keresztülmentünk a falvakon, az emberek integettek.

Az oroszok megállítottak egy kis állomáson és leakasztották a gőzöst, úgyhogy egész nap ott álltunk víz nélkül. A vagonokat kinyitották, de senki nem törődött velünk, és mi fiatalok, vízről gondoskodtunk állandóan.

Egy pár nap után elfogyott az élelmiszer. Mikor Ausztriába érkeztünk, Linz városába, az állomáson a Vöröskereszt valami kevés élelmet osztott az éhség enyhítésére.

Már nyolc napig voltunk úton összezsúfolva, mint az állatok, a vagonokban egy vödör volt a WC. Férfiak, asszonyok, leányok, kis gyerekek éjjel nappal egy helyen. Ezt leírni úgysem lehet.

Május 13-án érkeztünk Neckarzimmernbe. Ott szétszakítottak bennünket 26 faluba és egy kisvárosba. Mi négy családdal, Kretz Tamás, Kröninger Mátyás, Schillinger Alfréd, és Blum Márton családjával Robemba kerültünk. Robem egy kicsi falu, úgy 300 lakóval.

Mikor bennünket a teherautókról a községház előtt leraktak, nagyon szomorú képet mutattunk: egy rakás teljesen kimerült, hontalan, elkeseredett, szerencsétlen ember. Mindegyikünk szemében könny.

A parasztokhoz lettünk beosztva, akiknek már úgyis tele volt házuk emberekkel a lebombázott, összerombolt városokból.

A községházán lévő írnoknő kézzel, lábbal tudta csak magát megértetni. Azt hittük, Oroszországba kerültünk, mert nem értettük a tájszólásukat.

Például így lettem kérdezve: „wász kháns” ami azt jelentette, hogy: mit tudsz? –így hát én csak reánéztem. Erre ő; „kháns méhe?” – tudsz kaszálni? Megint néztem, mert nem értettem. Ő fölkelt és mutatta a kaszálást. Erre én: „Jó ” – igen. Tovább kérdezett; „kháns mélge?” Tehenet fejni? Megint nem értettem. Ő újra mutatja és mondja „muuh, muuuh. Én megint mondom „jó” – igen. Erre azt mondja, „du bleibst do” te itt maradsz. – Náluk lett a szállásom.

Volt egy kis gazdaságuk. Három leány az anyjukkal. Az apjuk internálva volt, így hát örültek, hogy kaptak valakit, aki érti a gazdasági munkát. Máig is tartom a jó összeköttetés velük.

Szóval voltak jó emberek is, akik segítettek enyhíteni a bánatot.

Élelem az első hónapokban olyan kevés volt, hogy ínségkonyhával segítettek az amerikaiak hogy az emberek átélhessék azt a nyomorult időt.

Mi, fiatalabbak, gyorsabban ismerkedtünk meg a bennszülöttekkel, és az átállással könnyebben lettünk készek, mint szüléink.

Mosbachban a barakklakók között volt több fiatal, akiknek már 4-5 hét után visszajött a kedvük a szokott tánchoz. A hidegkúti muzsikusok tőlünk a harmadik faluban, 5 km arrébb, Obrikheimban ugyancsak barakkokban laktak. Ők elhozták magukkal a fúvós instrumentáriumot Mosbachba, úgyhogy nem volt probléma a zenére, még szeszesital nélkül is, táncolni. Szóval semmi áron nem hagytuk a jó kedvünket elrontani, mert itt valóban megéltük és éreztünk egy kis részt a szabad világból.”

Összeállította: dr. Czaga Viktória helytörténész

dr. Czaga Viktória
+ bejegyzések

Írja be a keresőszót fentre és nyomja meg az entert a kereséshez. Az ESC megnyomásával tudja a keresést megszakítani.

Vissza a lap tetejére

Ez a weboldal a felhasználói élmény javítása, valamint a zavartalan működés biztosítása érdekében sütiket (cookie-kat) használ. A sütik kikapcsolása a böngésző beállításaiban lehetséges.

View more
Cookies settings
Elfogadom
Adatvédelmi és Cookie szabályzat
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: http://www.hidegkutihirek.hu.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások
Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.
Média
Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik
Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év. Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt. A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek. Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.
Más honlapokról származó beágyazott tartalmak
A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat
Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot
Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára. A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Kapcsolati adatok

Hidegkúti Hírek
Kiadja: Új Hírek Média Korlátolt Felelősségű Társaság
1137 Budapest Katona József utca 6. 2/24
Kiadásért felel: Dr. Gór Csaba Gyula
Lap menedzser: Dr. Erdősi Károly, Küller András
Főszerkesztő: Dr. Erdősi-Boda Katinka
E-mail: info@hidegkutihirek.hu
Save settings
Cookies settings